Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/isragazcomtop/public_html/wp-content/themes/fortuna/dynamic.css) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/isragaz.com/:/tmp/) in /var/www/vhosts/isragaz.com/httpdocs/wp-content/themes/fortuna/includes/ext/option-tree/includes/ot-functions.php on line 255

בטיחות

נהלי שגרה :

יש לסגור את ברז הגז בכיריים בתום השימוש. זוהי הצורה היחידה בה יש לכבות את הלהבה.

נשיפה, שפיכת מים וכדומה על מנת לכבות את הלהבה הן דרכים מסוכנות!

בהעידרות ממושכת מהבית יש לסגור את ברז הגז שעל הקיר.

הדבר יוצר נדבך בטיחות נוסף.

חל איסור מוחלט על שימוש במכשור הצורך גז בדירה הנמצאת במפלס נמוך משל המפלס החיצוני לה.

בשל המשקל הסגולי של הגפ"מ הוא מצטבר במקומות נמוכים.

במידה והאספקה היא ממיכלים, אין להטותם או להזיזם מהמיקום המקורי בו הם הותקנו.

הזזה לא מבוקרת עלולה לפגום בתשתית ולגרום לדליפות.

כל שינוי, תוספת או תיקון במערכת הגז יתבצע על ידי חברת ישראגז (אופק) בע"מ או בתיאום איתה לכל הפחות.

החברה חייבת להיות מודעת לכל הקורה בציוד הנמצא תחת אחריותה.

יש להקפיד על נקיון מסביב למצבור הגז.

הדבר מונע בין היתר, את המצאותה של פסולת דליקה.

חל איסור מוחלט לאחסן מיכל גז בתוך דירה / בניין.

מיכלי גז יש לאחסן אך ורק במקומות שיועדו לכך על ידי חברת הגז.

תפעול מכשירים:

יש לאוורר כל חדר בו מופעל מכשיר הצורך גז.

במידה וקיים מחמם מים יש לדאוג שישנה רשת בפיית הארובה.

במידה וקיים תא אפייה / טאבון:

יש לוודא שאין הצטברות של גז בטרם הצתת המבערים.

אין להפעיל מבערי גז ללא שימוש במבער הדלקה.

Comments are closed.