כללי

19
אוק

חירום

במקרה חירום יש לסגור את ברז הגז מיד !!  ולאחר מכן להתקשר אלינו !! 1-800-500-059 בנוסף: אין להדליק או לכבות! שום מכשיר חשמלי או תאורה. כמו כן, אין להצית אש. יש לפתוח חלונות ודלתות ולדאוג לאוורור מקסימלי של האיזור. רק אם ישנו הידע הנדרש, יש לסגור את כל הברזים (דירתיים, קומתיים והמרכזי) להודיע לשכנים על המקרה, ובהתאם להוראות החברה /

Read more

19
אוק

תחקירים על שוק הגז בארץ

מכירת גז לא חוקית - רהט קרא/י עודפיצוץ הגז בעכו קרא/י עודפיצוץ הגז בירושלים קרא/י עודפיצוץ הגז בניו יורק קרא/י עודפיצוץ הגז בתל אביב קרא/י עודמחדלי שוק הגז קרא/י עודסרטון מחדלי הגז בישראל קרא/י עוד
19
אוק

בטיחות

נהלי שגרה : יש לסגור את ברז הגז בכיריים בתום השימוש. זוהי הצורה היחידה בה יש לכבות את הלהבה. נשיפה, שפיכת מים וכדומה על מנת לכבות את הלהבה הן דרכים מסוכנות! בהעידרות ממושכת מהבית יש לסגור את ברז הגז שעל הקיר. הדבר יוצר נדבך בטיחות נוסף. חל איסור מוחלט על שימוש במכשור הצורך גז בדירה הנמצאת במפלס נמוך משל המפלס

Read more